Dorak's General Store


Dvořákův obchod smíšeným zbožím

Dorak's General StoreCamden House: Main Entrance
Vladimíra Korousová
David Souček
BIBLIOGRAFIE ČESKÝCH HOLMESIAN

1. Příběhy kánonu chronologicky, tak jak byly postupně v Čechách vydávány. Od prvních neumělých překladů až po současné vydání pravděpodobně definitivního českého překladu ze 70. let v brněnském nakladatelství JOTA.

2. Kánon seřazený podle jednotlivých příběhů s uvedením všech nám známých překladů.

3. Sekundární literatura k příběhům Sherlocka Holmese i k siru A. C. Doylovi. I za cenu toho, že tato část bibliografie zůstala chudá, jsme nezahrnovali literaturu, která patří do knihovny každého skalního holmesologa: průvodce Londýnem, kriminologické příručky, včelařskou literaturu atd.

4. Pastiše a holmesiády. Knihy z pera jiných autorů než dr. Watsona popisující Holmesova dobrodružství nebo příběhy s jednoznačnými narážkami na Velkého detektiva (jako např. Dobrodružství Arsena Lupina). Já sám se považuji za Watsonovského fundamentalistu a k pastišům mám nepříliš vřelý vztah, ale do bibliografie tento oddíl nesporně patří.

5. Další díla od A. C. Doyla, literárního agenta dr. Watsona, která jistě nejsou pro holmesology bez zajímavosti.

6. Desiderata jsou k bibliografii připojena jako volný appendix. Seznam knih, o které bych rád rozšířil svoji knihovnu. Snad se najde dobrá duše, která mi – třeba se zištným úmyslem – k tomu či onomu titulu dopomůže.

První verze této bibliografie vznikla v létě 1997 na základě údajů, které mi byly dostupné zde ve Vídni. Jmenovitě Soupis čsl. literatury za léta 1901-1925, ročníky Bibliografického katalogu z let 1929-1946, Česká kniha 1949-1980, The World Bibliography of Sherlock Holmes and Dr. Watson od Ronalda B. De Waala a katalog rakouské Státní knihovny. Týdny plynuly a pár českých čtenářů Holmese mi doplnilo několik titulů, které měli sami ve svých knihovnách. Na začátku léta 1998 se ozvala Vlaďka Korousová z lounské knihovny s řadou připomínek a spolu jsme se dali do nové verze. Zahrnuli jsme více pramenů, doplnili nová vydání po r. 1989, k jejichž údajům jsem sám neměl přístup, a značně rozšířili záznamy o sekundární literatuře a pastiších. Výsledek naší práce zde předkládáme veřejnosti.
Jako u první verze i dnes připojujeme prosbu o upozornění na jakékoli nedostatky či za doplnění mezer. V žádném případě nechceme tvrdit, že se nám podařilo objevit veškerá vydání kánonu, nebo že náš seznam pastišů a sekundární literatury je úplný. Zveřejňujeme však všechny údaje, které známe a prosíme každého, kdo má ve svém archivu něco, co naší pozornosti uniklo, o zprávu. I kdybyste si jen matně vzpomínali na něco, co jste kdysi viděli v nejakém sborníku či časopise, můžete si být jisti, že vám budeme vdečni i za mlhavé údaje.
Na tomto místě chci ještě jednou poděkovat všem, kteří mi radou nebo činem pomohli. Za všechny bych chtěl jmenovat aspoň MUDr. Jana Hýska, majitele pražského vydavatelství Lege Artis, díky němuž jsem mohl doplnit značný počet údajů v bibliografii a vyplnit mnoho mezer v knihovně.
DAVID SOUČEK
Vídeň, srpen 1998
Vlaďka Korousová a
David Souček, 1998